L’ESPURNA DE LA REVOLTA

Culturània / Ajuntament de Santa Coloma de Farners
BORN Centre Cultural – Barcelona
O-2015-03
Disseny de l’espai expositiu “L’espurna de la revolta”
Marc Torra_fragments.cat

 

“Visca la terra, muyra lo mal govern!”, cridaven els segadors alçats en la revolta. El disseny arquitectònic de l’exposició que plantegem per a l’espai Sebastià Dalmau del Born Centre Cultural de Barcelona adopta com a fil conductor el sentiment d’empresonament de drets i de llibertats que patien els pagesos del 1640, i que esclatà en la guerra dels Segadors. És en aquest sentit que escollim els materials que construiran l’entorn expositiu: les barres de ferro com a representació de la privació de llibertat, la roba de sac com a símbol de la reserva de blat i d’aliment i la terra de Santa Coloma de Farners, l’origen de la revolta. La cruesa dels materials, la successió rítmica d’elements i la seva superposició davant i darrere del mallat metàl·lic generen un discurs espaial emotiu paral·lel al discurs històric de l’exposició.

 

Fotografies: Marc Torra_fragments.cat

L’ESPURNA DE LA REVOLTA

Culturània / Ajuntament de Santa Coloma de Farners
BORN Centre Cultural – Barcelona
O-2015-03
Disseny de l’espai expositiu “L’espurna de la revolta”
Marc Torra

 

“Visca la terra, muyra lo mal govern!”, cridaven els segadors alçats en la revolta. El disseny arquitectònic de l’exposició que plantegem per a l’espai Sebastià Dalmau del Born Centre Cultural de Barcelona adopta com a fil conductor el sentiment d’empresonament de drets i de llibertats que patien els pagesos del 1640, i que esclatà en la guerra dels Segadors. És en aquest sentit que escollim els materials que construiran l’entorn expositiu: les barres de ferro com a representació de la privació de llibertat, la roba de sac com a símbol de la reserva de blat i d’aliment i la terra de Santa Coloma de Farners, l’origen de la revolta. La cruesa dels materials, la successió rítmica d’elements i la seva superposició davant i darrere del mallat metàl·lic generen un discurs espaial emotiu paral·lel al discurs històric de l’exposició.

 

Fotografies: Marc Torra_fragments.cat