TERRASSA AL PAISATGE

VITROCSA BY PLANTALECH
CONSTRUMAT 2017
O-2017-03
Estand per a construmat 2017
Marc Torra_fragments.cat

 

Vitrocsa és puresa, és paisatge, és absència. Vitrocsa és un sistema de tancaments exteriors d’alumini i vidre que, a través d’una avançada i innovadora tecnologia desenvolupada per la mateixa empresa a Suïssa, aconsegueix maximitzar com cap altre sistema la proporció de transparència respecte la de perfileria.

La nostra proposta d’estand no pretén destacar el producte, perquè això en contradiria la seva naturalesa. En aquest sentit, plantegem un espai de trobada de visitants en una terrassa bolcada al paisatge de la nostra comarca, la Garrotxa. Dues fulles correderes motoritzades Vitrocsa ens donen la subtil benvinguda a aquest espai de relax i de descoberta en el qual podrem entendre la veritable grandesa d’aquest producte: la seva absència. Des dels passadissos del pavelló podrem observar una finestra oberta al nostre paisatge, amb un espai de confort i recolliment a l’altra banda del lleuger reflex d’un vidre.

Un entorn de simplicitat material i de certa complexitat formal resol els requeriments funcionals i conceptuals del nostre estand; elaborat a partir de perfils tradicionals d’acer laminat per a finestres, aquest projecte reflexiona sobre l’origen industrial dels tancaments exteriors metàl·lics tot mostrant la seva evolució fins a arribar a la seva absència: Vitrocsa.

TERRASSA AL PAISATGE

VITROCSA BY PLANTALECH
CONSTRUMAT 2017
O-2017-03
Estand per a construmat 2017

 

Vitrocsa és puresa, és paisatge, és absència. Vitrocsa és un sistema de tancaments exteriors d’alumini i vidre que, a través d’una avançada i innovadora tecnologia desenvolupada per la mateixa empresa a Suïssa, aconsegueix maximitzar com cap altre sistema la proporció de transparència respecte la de perfileria.

La nostra proposta d’estand no pretén destacar el producte, perquè això en contradiria la seva naturalesa. En aquest sentit, plantegem un espai de trobada de visitants en una terrassa bolcada al paisatge de la nostra comarca, la Garrotxa. Dues fulles correderes motoritzades Vitrocsa ens donen la subtil benvinguda a aquest espai de relax i de descoberta en el qual podrem entendre la veritable grandesa d’aquest producte: la seva absència. Des dels passadissos del pavelló podrem observar una finestra oberta al nostre paisatge, amb un espai de confort i recolliment a l’altra banda del lleuger reflex d’un vidre.

Un entorn de simplicitat material i de certa complexitat formal resol els requeriments funcionals i conceptuals del nostre estand; elaborat a partir de perfils tradicionals d’acer laminat per a finestres, aquest projecte reflexiona sobre l’origen industrial dels tancaments exteriors metàl·lics tot mostrant la seva evolució fins a arribar a la seva absència: Vitrocsa.