MAS LA CARRERA

Particular
Mas La Carrera – 17176 Sant Esteve d’en Bas
O-2011-02
Reforma del graner Mas La Carrera
Xevi Bayona

 

La Carrera és un mas que, tot i que la seva existència consti des de l’any 1330, la major part de la construcció actual data del segle XVII. El mas està format per un conjunt d’edificacions i coberts entre els quals destaquen el cos de la casa i el de la cabanya. El primer consta d’una notable presència i volum mentre que la segona, de gran bellesa i autenticitat, passa desapercebuda enmig d’altres volums que destorben la seva autonomia.

Tot i que l’encàrrec del projecte requeria resoldre la creació d’un nou habitatge al graner del mas per a la jove generació de la família Carrera, la nostra intervenció també va procurar dignificar l’entorn del mas i els seus accessos. És en aquest sentit, que vàrem proposar enderrocar els coberts adjacents que s’havien anat adherint al mas al llarg dels anys i que en desvirtuaven la seva essència senzilla i compacta. D’altra banda, vàrem proposar modificar l’entrada del mas per donar lloc a una solució que, en façana, tingués subtilment en compte l’existència de dos habitatges. Aquesta modificació també havia d’incloure una nova escala i un nou accés a cadascun dels dos habitatges.

Pel que fa al projecte de creació del nou habitatge, la nostra proposta s’ha centrat a mantenir tots aquells elements i espais existents a la planta del graner propis de la construcció original del mas. En aquesta línia, la sala-menjador-cuina n’és l’element principal. Aquest espai, s’ha recuperat enderrocant totes aquelles divisions no estructurals existents, quedant-ne únicament els murs de càrrega de pedra originals. D’altra banda, s’han practicat unes obertures en els dos extrems de la crugia que, de mur a mur i de paviment a coberta, constitueixen juntament amb el lluernari obert la línia del carener, una manera generosa i equilibrada de repartiment de la llum en l’espai. Alhora, les 2 noves obertures recuperen una tipologia original de façana existent en la zona, on el graner actua com a gran buit passant entre la coberta i el volum de la masia.

MAS LA CARRERA

Particular
Mas La Carrera – 17176 Sant Esteve d’en Bas
O-2011-02
Reforma del graner Mas La Carrera

 

La Carrera és un mas que, tot i que la seva existència consti des de l’any 1330, la major part de la construcció actual data del segle XVII. El mas està format per un conjunt d’edificacions i coberts entre els quals destaquen el cos de la casa i el de la cabanya. El primer consta d’una notable presència i volum mentre que la segona, de gran bellesa i autenticitat, passa desapercebuda enmig d’altres volums que destorben la seva autonomia.

Tot i que l’encàrrec del projecte requeria resoldre la creació d’un nou habitatge al graner del mas per a la jove generació de la família Carrera, la nostra intervenció també va procurar dignificar l’entorn del mas i els seus accessos. És en aquest sentit, que vàrem proposar enderrocar els coberts adjacents que s’havien anat adherint al mas al llarg dels anys i que en desvirtuaven la seva essència senzilla i compacta. D’altra banda, vàrem proposar modificar l’entrada del mas per donar lloc a una solució que, en façana, tingués subtilment en compte l’existència de dos habitatges. Aquesta modificació també havia d’incloure una nova escala i un nou accés a cadascun dels dos habitatges.

Pel que fa al projecte de creació del nou habitatge, la nostra proposta s’ha centrat a mantenir tots aquells elements i espais existents a la planta del graner propis de la construcció original del mas. En aquesta línia, la sala-menjador-cuina n’és l’element principal. Aquest espai, s’ha recuperat enderrocant totes aquelles divisions no estructurals existents, quedant-ne únicament els murs de càrrega de pedra originals. D’altra banda, s’han practicat unes obertures en els dos extrems de la crugia que, de mur a mur i de paviment a coberta, constitueixen juntament amb el lluernari obert la línia del carener, una manera generosa i equilibrada de repartiment de la llum en l’espai. Alhora, les 2 noves obertures recuperen una tipologia original de façana existent en la zona, on el graner actua com a gran buit passant entre la coberta i el volum de la masia.