EL JAÇ

Natrus
Fira Orígens 2014 – 17800 Olot
O-2014-04
Estand de fira en sistema octogonal 2x3

 

Photos:

Marc Torra_fragments.cat